Berjaya Land Berhad

FINANCIAL SUMMARY

Berjaya Land Berhad