Berjaya Corporation Berhad

Media Coverage

Berjaya Corporation Berhad

Jalil Rasheed emerges as 'first non-family member' CEO of Berjaya Corp

The Edge - 2021-03-17